Develogic

X

Surfland Deweloper System zmienia nazwę.

Miło nam Państwa poinformować, że wraz z dynamicznym rozwojem naszej firmy nadszedł czas, by dokonać zmian także w kwestii wizerunkowej.

przejdź na develogic.pl ->

SDS

Develogic

ERP2 Deweloper


Pakiet oprogramowania ERP2 Deweloper jest dedykowanym rozwiązaniem aplikacyjnym, które powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej i gruntowną znajomość jej potrzeb. Jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania informacją w procesach: obsługi klienta, nadzoru nad przepływem dokumentacji projektowej oraz finansowej, postępu w pracach nad wyznaczonymi zadaniami, monitoringu procesów decyzyjnych i wykonawczych w firmie, raportowania i analizy z opracowanych założeń. System ERP2 Deweloper zapewnia także stałą wymianę danych ze wszystkimi dostępnymi na rynku programami finansowo – księgowymi.
 

Z uwagi na specyfikę branży deweloperskiej oraz złożoność realizowanych czynności, działaniem koniecznym staje się przeprowadzenie rzetelnej analizy procesów biznesowych, w celu optymalnego dostosowania produktów do wymagań i potrzeb poszczególnych firm deweloperskich. Surfland Deweloper System świadczy usługi w tym zakresie obejmujące wszystkie etapy: od analizy procesów, poprzez modelowanie, aż po ich optymalizację.

 

 

 

Aplikacje wchodzące w skład systemu

W ramach systemu ERP2 Deweloper do dyspozycji Klientów oddane zostały modułowe aplikacje wspierające niemal każdy obszar działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa deweloperskiego. W skład systemu wchodzą:

CRM Deweloper

CRM Deweloper

 – zestaw zaawansowanych modułów, ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie danych oraz tworzenie dokumentów koniecznych przy obsłudze klienta (m.in. ewidencja, sprzedaż, umowy, statystyki). Narzędzie obsługuje pełen zakres procesu sprzedaży – począwszy od profesjonalnej prezentacji oferty i jej rozliczenia, poprzez wspieranie działań marketingowych, po sfinalizowanie transakcji zakupu.

więcej

Integrator F-K Deweloper

Integrator F-K Deweloper

– aplikacja zapewniająca pełną integrację z dostępnymi na rynku systemami finansowo- -księgowymi w zakresie importu wpłat, ich automatycznego przypisywania do umów, eksportu faktur, synchronizacji kartotek kontrahentów.

 

WorkFlow Deweloper

WorkFlow Deweloper

 – program wspierający obieg zadań oraz dokumentów w firmie deweloperskiej, będący spoiwem idei i procesów zachodzących w obrębie systemu. Dzięki WorkFlow zmiany wprowadzone w którejkolwiek aplikacji są automatyczne rejestrowane i uwzględniane w kluczowych dla sprawnego zarządzania firmą parametrach.

więcej

Business Intelligence Deweloper

 – aplikacja przeznaczona do planowania i analizowania procesów biznesowych poprzez przekształcanie danych w aktualne informacje i raporty. Business Intelligence Deweloper pozwala zestawiać plany działalności i monitorować odchylenia, wspierając w ten sposób wydajnie procesy zarządzania, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

więcej

Project Deweloper

Project Deweloper

– narzędzie do budżetowania, wspomagania realizacji i rozliczeń projektów inwestycyjnych pod kątem przychodowym i kosztowym.

więcej

Korzyści z wdrożenia systemu ERP2 Deweloper:

 • szybki dostęp do pełnych i aktualnych informacji, związanych z wieloma aspektami funkcjonowania firmy w czasie rzeczywistym (praca w trybie on-line)
 • sprawna wymiana danych
 • polepszenie procesów planowania i organizacji
 • zwiększenie kontroli księgowej
 • redukcja nakładów pracy
 • uporządkowanie dokumentów
 • skrócenie czasu obsługi klientów – wzrost sprzedaży
 • wzrost świadomości procesów zachodzących wewnątrz oraz w otoczeniu firmy
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • usprawnienie procesów decyzyjnych
 • oszczędność czasu oraz kosztów związanych z ryzykiem błędnego i wielokrotnego wprowadzania danych
 

Dzięki zastosowaniu elastycznych rozwiązań, zintegrowany system ERP2 Deweloper jest skalowalny i znajduje zastosowanie w firmach deweloperskich o różnej wielkości oraz kulturze organizacyjnej. Budowa modułowa sprawia, że programy systemu mogą być wdrażane stopniowo, w zależności od indywidualnych oczekiwań i możliwości Klientów.